The Machine Learning for Combinatorial Optimization Competition (ML4CO): Results and Insights

Gasse, Maxime (Corresponding author); Cappart, Quentin; Charfreitag, Jonas; Charlin, Laurent; Chételat, Didier; Chmiela, Antonia; Dumouchelle, Justin; Gleixner, Ambros M.; Kazachkov, Aleksandr M.; Khalil, Elias B.; Lichocki, Pawel; Lodi, Andrea; Lubin, Miles; Maddison, Chris J.; Morris, Christopher; Papageorgiou, Dimitri J.; Parjadis, Augustin; Pokutta, Sebastian; Prouvost, Antoine; Scavuzzo, Lara; Zarpellon, Giulia; Yang, Linxin; Lai, Sha; Wang, Akang; Luo, Xiaodong; Zhou, Xiang; Huang, Haohan; Shao, Sheng Cheng; Zhu, Yuanming; Zhang, Dong; Quan, Tao; Cao, Zixuan; Xu, Yang; Huang, Zhewei; Zhou, Shuchang; Chen, Binbin; He, Minggui; Hao, Hao; Zhang, Zhiyu; An, Zhiwu; Mao, Kun

(2022)
Preprint

Einrichtungen

  • Fachgruppe Informatik [120000]
  • Juniorprofessur für Maschinelles Lernen auf Graphen [126030]

Identifikationsnummern