Tight Integrated End-to-End Training for Cascaded Speech Translation

Bahar, Parnia (Corresponding author); Bieschke, Tobias (Corresponding author); Schlüter, Ralf (Corresponding author); Ney, Hermann (Corresponding author)

(2020)
Preprint

Einrichtungen

  • Fachgruppe Informatik [120000]
  • Lehrstuhl für Informatik 6 (Maschinelles Lernen) [122010]