SEG-MAT : 3D Shape Segmentation Using Medial Axis Transform

Lin, Cheng (Corresponding author); Liu, Lingjie; Li, Changjian; Kobbelt, Leif; Wang, Bin; Xin, Shiqing; Wang, Wenping

New York, NY : IEEE (2020, 2022)
Fachzeitschriftenartikel

In: IEEE transactions on visualization and computer graphics : TVCG
Band: 28
Heft: 6
Seite(n)/Artikel-Nr.: 2430-2444

Einrichtungen

  • Fachgruppe Informatik [120000]
  • Lehrstuhl für Informatik 8 (Computergraphik und Multimedia) [122310]

Identifikationsnummern